Architektura jest naszą pasją. Pasją tworzenia miejsc przyjaznych ludziom, miejsc, do których chcą wracać. Wierzymy, że przestrzeń w jakiej żyjemy, uczymy się, pracujemy i odpoczywamy ma bezpośredni wpływ na jakość życia i radość, jaką z niego czerpiemy.

Warto wiedzieć

Wybór działki jest jednym z najważniejszych elementów w tworzeniu miejsca do zamieszkania , dlatego dobrze na tym etapie skonsultować się z projektantem.

Kontakt

SIGMA Pracownia projektowa
mgr inż. arch. Piotr Musielak
PRACOWNIA: ul Wodociągowa 2a, 56-300 Milicz
SIEDZIBA: Szkaradowo 120, 63-930 Jutrosin